Calitate? Când ne permite timpul! Adic? niciodat?.

Articol publicat in: Corporate, Societate, Tehnologie


Reac?iile emo?ionale negative apar atunci când una dintre valorile instinctuale pentru creier este amenin?at?. Este vorba, de fapt, de nevoile esen?iale – înscrise în piramida lui Maslow: nevoile care ?in de supravie?uire (fiziologice ?i de siguran??), nevoile sociale (legate de dragoste, apartenen?a social?, încrederea în sine, respect etc.) ?i nevoia de auto-actualizare. Ele se manifest? în func?ie de evolu?ia psihologic? a individului, adic? nevoile de la un anumit nivel cap?t? importan?? pentru individ numai dup? ce nevoile inferioare au fost satisf? cute (dac? suferi de foame, nu o s? î?i pese de lipsa rela?iilor sociale, de exemplu ).

Reac?iile emo?ionale negative survenite la locul de munc? apar atunci când individului îi este amenin?at respectul de sine pentru c? oamenii tind s? lege incon?tient aceast? valoare de calitatea produsului la care contribuie ?i nu de cantitatea acestuia. Astfel, angaja?ii care se afl? sub presiunea timpului sau a altor factori, vor ajunge s? sacrifice calitatea muncii, rezultând produse incomplete ?i instabile.
În prim? instan??, acest lucru poate p?rea lipsit de importan?? pentru c? pia?a pare s? considere c? livrarea la timp a produsului este mult mai important? decât calitatea acestuia. Cu trecerea timpului, utilizatorii produselor cu defecte vor învinui compania produc?toare  pentru problemele pe care le întâmpin?, iar compania va începe s? investeasc? masiv în rezolvarea problemelor. Pentru c? se revine asupra unor func?ionalit??i create cu mult timp în urm?, probabil de c?tre o alt? persoan?, timpul de cercetare este mare, iar cuno?tin?ele despre func?ionarea global? a sistemului sunt reduse, ceea ce poate produce alte defecte.

Concluzia: Calitatea, pe lâng? faptul c? are importan?? maxim? pentru utilizatorul final, este un mod de m?rire a productivit??ii.

Compromisul dintre pre? ?i calitate nu exist? în Japonia. Mai mult, acolo este clar c? focusul pe calitate reduce costurile finale ale unui produs. La un moment dat, echipele de dezvoltare de la Fujitsu aveau drept de veto asupra lans?rii unui produs dac? ele considerau c? produsul nu se ridic? la standardele planificate.
Quality is free.

A?adar, managementul bazat pe ideea de calitate, dac? timpul ne permite va produce bunuri de o calitate redus?.


Acesta este rezumatul capitolului IV din Peopleware . Discu?iile pe aceste teme sunt extrem de binevenite!

Capitolele anterioare:

This entry was posted in Diverse. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

(insereaza codul din stanga)