CV pentru Google

Articol publicat in: Corporate, Tehnologie


„Google” e un termen generic, în cazul de fa??. Po?i pune în locul lui  Amazon , Apple, Microsoft, Facebook sau altele. Mul?i vor, pu?ini ajung. Tot atât de pu?ini î?i pot imagina cum e pe acolo.

Bine, în afar? de faptul c? se d? mâncare pe gratis – asta-i numai cirea?a de pe tort. Au în comun asta, ?i faptul c? sunt companii cu suflet tân?r, dup? deviza „po?i fi serios ?i f?r? costum”. Unii ar putea crede c? medicii, frizerii ?i buc?tarii adu?i acolo pentru ingineri sunt mici capcane menite s?-i ?in? mai mult la lucru. Nu e nevoie, iar ideea de echilibru via??/munc? este foarte respectat?.
Alt lucru comun este limitarea ierarhiei – nu se gr?besc s? împing? pe cei mai roditori în roluri de manageri , ci ofer? titluri care sugereaz? mai bine valoarea lor în domeniu – Software Architect, Distingushed Engineer etc.
Diferen?ele

Amazon pare mai mult o companie de retail, decât una care a crescut pe baza inova?iei tehnologice. E ?i una, ?i alta. Sunt acolo oameni înv??a?i s? se mi?te repede ?i s? stea pân? noaptea târziu, dac? e cazul.
Apple e la fel de secretoas? în interior, ca în exterior ?i, vorba c?r?ii, când  inova?ia depinde atât de mult de design ?i de m?iestria cu care î?i face publicitatea zgomotoas?, nu e de mirare.
Microsoft, de?i flirteaz? cu web-ul, î?i câ?tig? banii din Windows ?i Office, livreaz? rar ?i mult, de aceea trebuie s? fac? lucrurile bine. Asta ?i faptul c? e o companie gigantic?, o face mai pu?in atractiv? pentru cei cu spirit de aventur?. Echipele sunt foarte importante, unele inoveaz? mai mult, altele mai pu?in.
Google, spre deosebire de Microsoft, pune în prim plan inginerii. Se mi?c? ?i ea repede ?i apreciaz? extrem inova?ia, chiar dac? premisele de la care se pleac? nu sunt cele corecte. Ierarhia mult aplatizat?, face ca managerii, având foarte mul?i angaja?i în grij?, s? nu le poat? acorda tuturor aten?ia pe care ?i-ar dori-o.
This entry was posted in CV pentru Google. Bookmark the permalink.

One Response to CV pentru Google

  1. pisulakee says:

    In cazul in care sunteti interesati de ceea ce presupune crearea magazinelor online si daca doriti sa aflati mai multe detalii despre acestea, accesati site-ul creare magazin online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

(insereaza codul din stanga)